اخبار و مقالات

1397/09/01 در ساعت 21:35:00

فریلنسر چیست؟

${ShortNews}

ادامه مطلب
فریلنسر چیست؟
1397/09/01 در ساعت 21:32:37

مدیریت کافه، کافی شاپ چیست؟

${ShortNews}

ادامه مطلب
مدیریت کافه، کافی شاپ چیست؟
1397/09/01 در ساعت 21:30:53

ورود به صنعت کافی شاپ ممنوع !

${ShortNews}

ادامه مطلب
ورود به صنعت کافی شاپ ممنوع !
1397/09/01 در ساعت 21:27:24

تاریخچه ادویه و ترشی چیست؟

${ShortNews}

ادامه مطلب
تاریخچه ادویه و ترشی چیست؟
1397/09/01 در ساعت 21:23:52

مدرک بین المللی باریستا

${ShortNews}

ادامه مطلب
مدرک بین المللی باریستا
1397/09/01 در ساعت 21:21:07

مدرک معتبر باریستا

${ShortNews}

ادامه مطلب
مدرک معتبر باریستا
1397/09/01 در ساعت 21:18:47

مدرک معتبر کافی شاپ

${ShortNews}

ادامه مطلب
مدرک معتبر کافی شاپ
1397/09/01 در ساعت 21:15:34

کمکس چیست؟

${ShortNews}

ادامه مطلب
کمکس چیست؟
1397/09/01 در ساعت 21:13:44

قهوه فلت وایت چیست؟

${ShortNews}

ادامه مطلب
قهوه فلت وایت چیست؟
0%