اخبار و مقالات

1397/09/01 در ساعت 19:35:52

قهوه چیست؟ فال قهوه چیست؟

${ShortNews}

ادامه مطلب
قهوه چیست؟ فال قهوه چیست؟
1397/09/01 در ساعت 19:34:25

راه اندازی کافه!

${ShortNews}

ادامه مطلب
راه اندازی کافه!
1397/09/01 در ساعت 19:32:32

باریستا چیست؟

${ShortNews}

ادامه مطلب
باریستا چیست؟
1397/09/01 در ساعت 19:31:42

کافی شاپ چیست؟

${ShortNews}

ادامه مطلب
کافی شاپ چیست؟
1397/08/05 در ساعت 03:23:33

مجتمع فنی قهوه

${ShortNews}

ادامه مطلب
مجتمع فنی قهوه
1397/08/05 در ساعت 03:21:21

آکادمی کافی شاپ

${ShortNews}

ادامه مطلب
آکادمی کافی شاپ
1397/08/05 در ساعت 03:19:38

دوره آموزش باریستا

${ShortNews}

ادامه مطلب
دوره آموزش باریستا
1397/08/05 در ساعت 03:17:53

آموزش قهوه ایران

${ShortNews}

ادامه مطلب
آموزش قهوه ایران
1397/08/05 در ساعت 03:17:03

آموزش خصوصی باریستا

${ShortNews}

ادامه مطلب
آموزش خصوصی باریستا
0%